Avatar

Charakterystyka energetyczna budynków
Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny

Charakterystyka Energetyczna to dokument często mylony ze świadectwem charakterystyki energetycznej inaczej nazywanym certyfikatem energetycznym który jest obecnie wymagany jest przy sprzedaży i wynajmie budynków oraz w budynkach użyteczności publicznej. Natomiast charakterystyka energetyczna (projektowana charakterystyka energetyczna) to dokument który należy sporządzić i dołączyć do projektu budowlanego. Obecnie zamiast świadectw charakterystyki energetycznej które zostały zniesione dla budynków jednorodzinnych w dniu 9 marca 2015 nadzór budowlany wymaga właśnie charakterystyki energetycznej która to również tak samo jak świadectwo charakterystyki energetycznej przedstawia zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji w naszym budynku jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz jeśli istnieje chłodzenia potocznie nazywanej klimatyzacją. Dodatkowo w budynkach użyteczności publicznej wlicza się energię potrzebną na oświetlenie wbudowane. Całość przeliczana jest w odniesieniu do ogrzewanych metrów kwadratowych, przez okres jednego roku.
Firma Aleksander Sudoł CEB.COM.PL sporządza taką dokumentację. Posiadając aktualną charakterystykę energetyczną czy też świadectwo energetyczne właściciel tego dokumentu i budynku będzie wiedział, czy jego budynek spełnia standardy energetyczne pod względem ochrony cieplnej, czyli czy jest energooszczędny.

Masz ochotę napisać do mnie list? Kontakt e-mail.